Алергени

1. Зърнени култури
2. Ядки
3. Фъстъци
4. Яйца и продукти от тях
5. Мляко и млечни продукти
6. Риба и рибни продукти
7. Ракообразни и продукти от тях
8. Мекотели и продукти от тях
9. Соя и соеви продукти
10. Сусам и продукти от него
11. Целина и продукти от нея
12. Синап и продукти от него
13. Лупина и продукти от нея
14. Серен двуокис или сулфити